Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "СИТИ ИННОВЭЙШН"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/263
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №401 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.11.05.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002017
6 Компанийн регистрийн дугаар 5836263
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Нямдаваа 
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 28-р хороо, Олон нийтийн төвийн байр

Б.Нямдаваа

Б.Нямдаваа

УБ, СХД 28-р хороо, Олон нийтийн төвийн байр