Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр ТӨВ ЖАС
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/207
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.07.07
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 631001005
6 Компанийн регистрийн дугаар 2325187
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Эрдэнэхүү 91185825
8 Компанийн  хаяг байршил ДГА, Сайншанд сумын 2-рб баг, Түүхийн музейн 1 тоот

Б.Эрдэнэхүү

Б.Эрдэнэхүү

Дорноговь аймаг, Сайншанд сумын 2-р баг, Түүхийн музейн 1 тоот