Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр НАРАН ХАС БУЛАГ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/141
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1531001004
6 Компанийн регистрийн дугаар 4000129
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Олзбаатар 88440550, 99996940
8 Компанийн  хаяг байршил Увс аймаг, Наранбулаг сумын төв

Ц.Олзбаатар

Ц.Олзбаатар

Увс аймаг, Наранбулаг сумын төв