Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч

1 Байгууллагын нэр "КАПИТАЛ БАНК"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/25
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №21 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.01.29 
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9016001017
6 Компанийн регистрийн дугаар 2556375
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр А.Ариунболд 
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, Самбуугийн гудамж/43, Өөрийн байр, 70001912
"КАПИТАЛ БАНК" ХХК 232/25/01 Чингэлтэй салбар 2014.05.27 №154 тушаал Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг УБ хот, ЧД, Самбуугийн гудамж
232/25/02 Чингэлтэй салбар 2014.05.27 №154 тушаал Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг УБ хот, ЧД, 4-р хороо
232/25/03 Чингэлтэй салбар 2014.05.27 №154 тушаал Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг УБ хот, ЧД, 3-р хороо
232/25/04 Баянгол салбар 2014.05.27 №154 тушаал Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг УБ хот, БГД, 14-р хороо
232/25/05 Сонгинохайрхан салбар 2014.05.27 №154 тушаал Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүрэг УБ хот, СХД, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудасмж
232/25/06 Сонгинохайрхан салбар 2014.05.27 №154 тушаал Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүрэг УБ хот, СХД, 18-р хороо, 
232/25/07 Баянзүрх салбар 2014.05.27 №154 тушаал Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг УБ хот, БЗД, 16-р хороо
232/25/08 Баянзүрх салбар 2014.05.27 №154 тушаал Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг УБ хот, БЗД, 14-р хороо
232/25/09 Хан-Уул салбар 2014.05.27 №154 тушаал Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг УБ хот,ХУД, 3-р хороо
232/25/10 Сүхбаатар дүүрэг салбар 2014.05.27 №154 тушаал Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг УБ хот, СБД, Дамбадаржаагийн эцэс
232/25/11 Ховд салбар 2014.05.27 №154 тушаал Ховд аймаг Жаргалант сум ХОА, Жаргалант сум
232/25/12 Өмнөговь салбар 2014.05.27 №154 тушаал Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум ӨМА, Даланзадгад сум
232/25/13 Хөвсгөл салбар 2014.05.27 №154 тушаал Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум ХӨА, Мөрөн сум
232/25/14 Архангай салбар 2014.05.27 №154 тушаал Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум АРА, Эрдэнэбулган сум
232/25/15 Дорнод салбар  2014.05.27 №154 тушаал Дорнод аймаг Хэрлэн сум ДОА, Хэрлэн сум
232/25/16 Өвөрхангай салбар 2014.05.27 №154 тушаал Өвөрхангай аймаг Арвайхээр хот ӨВА, Арвайхээр сум
232/25/17 Баянхонгор салбар 2014.05.27 №154 тушаал Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум БХД, Баянхонгор сум
232/25/18 Дорноговь, Сайншанд салбар 2014.05.27 №154 тушаал Дорноговь аймаг Сайншанд сум ДОА, Сайншанд сум
232/25/19 Дорноговь, Замын-Үүд салбар 2014.05.27 №154 тушаал Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум ДОА, Замын-Үүд сум
232/25/20 Сэлэнгэ салбар 2014.05.27 №154 тушаал Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум СЭА, Сүхбаатар сум