Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Урт хугацааны даатгал

1 Байгууллагын нэр "НЭЙШНЛ ЛАЙФ ДААТГАЛ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 5/01.
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №08 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.01.31
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011104143
6 Компанийн регистрийн дугаар 5156955
7 Даатгалын ангилал Урт хугацааны даатгал
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр  Г.Монголхүү 
9  Нягтлан бодогчийн нэр Д.Нямсүрэн
10 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, Баянгол дүүрэг, Амарсанаагийн гудамж, 12-1, Гандан 16040, Colorado office8 103 тоот

ТУЗ-ийн дарга

Д.Жаргалсайхан

ТУЗ-ийн гишүүн

О.Бадрал, Д.Саранчимэг, А.Билгүүн

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Д.Батжаргал

 

ТУЗ-ийн дарга

Д.Жаргалсайхан

ТУЗ-ийн гишүүн

О.Бадрал, Д.Саранчимэг, А.Билгүүн

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Д.Батжаргал

 

2017 оны 5 сарын 12-ний байдлаар

1 Хугацаат амьдралын даатгал Хувь хүний хугацаат даатгал
Хамт олны хугацаат даатгал
Эмнэлгийн мөнгөний даатгал
Зээлдэгчийн амь насны даатгал
Гэнэтийн ослын хамгаалалтын даатгал
2 Насан туршийн даатгал Насан туршийн даатгал
3 Хуримтлалын даатгал Боловсролын хуримтлал
Орон сууц  
4 Тэтгэврийн даатгал Сайн дурын тэтгэврийн даатгал
"Тэнүүн" байгууллагын тэтгэврийн хуримтлал
5 Эрүүл мэндийн даатгал Өндөр хамгаалалттай эрүүл мэндийн даатгал
Хүнд өвчний даатгал
"Энэр" эрүүл мэндийн даатгал
    Нийт бүтээгдэхүүн: 13
 

Аймгийн нэр

Зөвшөөрөл авсан огноо

тушаалын дугаар

Хаяг

Харилцах утас

Захирал

Ажилтан

1

Орхонаймаг

2012.04.25

79

Орхон аймаг Баян-Өндөр сум, баян худалдааны төв 603 тоот

70352700

Г.Алимаа

Г.Навчаа, М.Отгон-Эрдэнэ