Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ЕРДИЙН ДААТГАЛ

1 Байгууллагын нэр "УЛААНБААТАР ХОТЫН ДААТГАЛ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 2/09
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №11 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.02.02
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 35/5578
6 Компанийн регистрийн дугаар 2706849
7 Даатгалын ангилал Ердийн даатгал 
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр М.Энхболд 
9  Нягтлан бодогчийн нэр Б.Мөнхчулуун
10 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

Монгол улс, Улаанбаатар хот, ЧД, 5-р хороо, "М плаза" төв, 5 давхар 

319826, 70009827, 70001234

info@ubci.mn

ТУЗ-ийн дарга

Ч.Чинбат

ТУЗ-ийн гишүүн

М.Энхболд, Ч.Чойбат, Д.Итгэл

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Н.Амарбаяр, Д.Итгэл

 

ТУЗ-ийн дарга

Ч.Чинбат

ТУЗ-ийн гишүүн

М.Энхболд, Ч.Чойбат, Д.Итгэл

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Н.Амарбаяр, Д.Итгэл

 

2017 оны 5 сарын 12-ний байдлаар

1 Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал Иргэдийн гэнэтийн ослын даатгал
Зээлдэгчийн гэнэтийн ослын даатгал
Зорчин явагчийн гэнэтийн ослын даатгал
Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал
2 Хөрөнгийн даатгал Тоног төхөөрөмжийн даатгал
Эд хөрөнгийн даатгал
Бараа материалын үлдэгдлийн даатгал
Нийтийн ба хувийн орон сууцны даатгал
Гэр хашаа байшингийн даатгал
3 Автотээврийн хэрэгслийн даатгал Автотээврийн хэрэгслийн даатгал
4 Ачааны даатгал Дотоод ачаа тээврийн даатгал
5 Барилга угсралтын даатгал Барилга угсралтын даатгал
6 Автотээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал Автотээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
7 Хариуцлагын даатгал Ажилчдын хариуцлагын даатгал
Бүх төрлийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
Олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгал
Орон сууцны хариуцлагын даатгал
8 Санхүүгийн даатгал Санхүүгийн даатгал
    Нийт бүтээгдэхүүн:19 
Тоо Аймаг, хот Хаяг
1 Улаанбаатар Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2 Улаанбаатар Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
3 Дархан-Уул аймаг Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
4 Орхон аймаг Орхон аймаг
5 Өмнөговь аймаг Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум