Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргагч

 

1

Байгууллагын нэр

“ЖИМОБАЙЛ ВЕКСЕЛЬ” ХХК

2

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

315/22

3

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар

№ 120 тогтоол

4

Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо

2019.5.23

5

Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар

9011685035

6

Компанийн регистерийн дугаар

6412122

7

Хэлбэр

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа

8

 Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

-

9

Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, 

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Бага тойруу, 3/9, Кодем ХХК-ийн байр, Утас: 

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Бага тойруу, 3/9, Кодем ХХК-ийн байр, Утас: