Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусаж буй ХЗХ

1 Байгууллагын нэр ДЭЛГЭРДЭНЖ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/121
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №86 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.06.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 831008001
6 Компанийн регистрийн дугаар 2374056
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Цэцэгмаа 99941551
8 Компанийн  хаяг байршил ДУА, Эрдэнэдалай сум, 7-р баг 

Н.Цэцэгмаа

Н.Цэцэгмаа

Дундговь аймаг, Эрдэнэдалай сум, 7-р баг