Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусаж буй ХЗХ

1 Байгууллагын нэр БЭХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/116
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №67 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.05.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1031001004
6 Компанийн регистрийн дугаар 2385341
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Дашцээрэв 99093139
8 Компанийн  хаяг байршил ӨВА, Хархорин сум, Ганган орхон баг, Орхон ХХК байр

Д.Дашцээрэв

Д.Дашцээрэв

Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Ганган орхон баг, Орхон ХХК-ийн байр