Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусаж буй ХЗХ

1 Байгууллагын нэр МОН САНТ АЛДАР
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/112
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №67 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.05.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001119
6 Компанийн регистрийн дугаар 2362724
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Бямбажав 99083434, 363990, 99093434
8 Компанийн  хаяг байршил БГД, 13-р хороо, 3-р хороолол, 20-р байр

Д.Бямбажав

Д.Бямбажав

УБ, БГД 13-р хороо, 3-р хороолол, 20-р байр