Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусаж буй ХЗХ

1 Байгууллагын нэр "ТАЛЫН ХОТХОН" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/406
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №173 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9310003016
6 Компанийн регистрийн дугаар 6064663
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ховор-Эрдэнэ Төгөлдөр 94808016
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Багахангай дүүрэг, 1-р хороо, Хорооны байр

Х.Төгөлдөр

Х.Төгөлдөр

УБ хот, Багахангай дүүрэг, 1-р хороо, Хорооны байр