Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусаж буй ХЗХ

1 Байгууллагын нэр "ЛАКШМИ ФИНАНС" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/402
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №169 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0.731001011
6 Компанийн регистрийн дугаар 3380696
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Солонго 95003838
8 Компанийн  хаяг байршил ДОА, Хэрлэн сум, 7-р баг, "Дорнод галттай" ХХК-ийн, 09 тоот

С.Солонго

С.Солонго

ДОА, Хэрлэн сум, 7-р баг, "Дорнод галттай" ХХК-ийн, 09 тоот