Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусаж буй ХЗХ

1 Байгууллагын нэр ГАН-ИВЭЭЛ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./92
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №64 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.04.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2030001013
6 Компанийн регистрийн дугаар 4370546
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ганболд 99358225
8 Компанийн  хаяг байршил ОРА, Баян-өндөр сум, Хүрэнбулаг баг, Монголбанкны байр, 03 тоот.

Б.Ганболд

Б.Ганболд

Орхон аймаг, Баян-өндөр сум, Хүрэнбулаг баг, Монголбанкны байр 03 тоот