Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГҮМҮДА ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/546
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №439 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.12.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015003083
6 Компанийн регистрийн дугаар 4270355
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.Цахим төлбөр тооцоо мөнгөн гуйвуулга

3.Гадаад вальют арилжаа

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар  
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 2-р хороо, 10/1 5-503 тоот