Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "МЕГА МАРЗ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/06
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №135 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.05.28
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011133102
6 Компанийн регистрийн дугаар 5193966
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Л.Батболд 70110607, 99098000, 70110609, 99098002
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, ЧД, бага тойруу, 24/3, "Монижбар"ХК-ийн 102 тоот.

Даатгалын ангилал

Даатгалын хэлбэр

Зөвшөөрөл 
олгосон тогтоолын огноо-дугаар

1. Ердийн даатгал

1.1. Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал

 

1.2. Хөрөнгийн даатгал

 

1.3. Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

 

1.4. Ачааны даатгал

 

1.5. Барилга угсралтын даатгал

 

1.6. Газар тариалангийн даатгал

 

1.7. Мал амьтдын даатгал

 

1.8. Агаарын хөлгийн даатгал

 

1.9. Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

 

1.10. Хариуцлагын даатгал

 

1.11. Санхүүгийн даатгал

 

2. Урт хугацааны даатгал

2.1. Хугацаат амьдралын даатгал

 

2.2. Насан туршийн даатгал

 

2.3. Хуримтлалын даатгал

 

2.4. Тэтгэврийн даатгал

 

2.5. Эрүүл мэндийн даатгал

 

2.6. Аннуити даатгал

 

3. Давхар даатгал

   
 

ЧД, Бага тойруу, "Мон инж бар" ХК-ийн байр 102 тоот