Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "УЛАМ ХӨГЖИХ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/633
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №61 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.02.07
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 061100549
6 Компанийн регистрийн дугаар 3313123
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Билгүүндалай
9 Компанийн  хаяг байршил Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1-р баг, 2-р хэсэг, Төмөр замын задгай талбай 99112874

С.Билгүүндалай

С.Билгүүндалай

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1-р баг, 2-р хэсэг, Төмөр замын задгай талбай 99112874