Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АЛТАН ГУУ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/631
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №15 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.01.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011627126
6 Компанийн регистрийн дугаар 6116353
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Буяннэмэх
9 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Таван өндөр төв, Ай блок обьект, 2 давхар, 94113286

С.Буяннэмэх

С.Буяннэмэх