Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ҮЛЭМЖ ТӨГРӨГ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/628
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №175 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.09.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1011006097
6 Компанийн регистрийн дугаар 3562212
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Гантөмөр
9 Компанийн  хаяг байршил Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, Монгол даатгалын байр 99094422

Ж.Гантөмөр

Ж.Гантөмөр