Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

1 Байгууллагын нэр "СИКАП ҮЦК" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/83
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар  №182 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.06.30 
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011277146
6 Компанийн регистерийн дугаар 5462118
7 Хэлбэр

1.Брокер              2.Дилер

3.Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

4.Андеррайтер

8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Ч.Тэмүдэр
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 40 байр 1 тоот  70113980

Ч.Тэмүдэр

Ч.Тэмүдэр

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 40 байр 1 тоот  70113980