Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БИ ЭЙ  ДИ ЭЙ БИ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/619
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №141 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.07.05
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011669060
6 Компанийн регистрийн дугаар 6174558
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Ариунтулга 
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, БЗД, 18-р хороо, 13-р хороолол, 13-р байр, 83 тоот

М.Ариунтулга

М.Ариунтулга