2014.06.16

ББСБ-ын удирдлагуудын анхааралд

2014.06.13

Брокерийн компаниудын анхааралд

2014.06.13

Хөрөнгө оруулагчид болон брокерийн компаниудын анхааралд

2014.06.09

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналтын зөвлөлийн гишүүн докторын зэрэг хамгааллаа

2014.06.03

Террорист этгээдийн жагсаалт, холбогдох тогтоолтой танилцана уу

2014.06.03

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-дын анхааралд /Мэдээлэл ирүүлэх тухай/

2014.05.27

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-дын анхааралд

2014.05.26

Нийт хувьцаат компанийн удирдлагуудын анхааралд

2014.05.25

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.05.23

Нийт брокер, дилерийн компаниудын удирдлагын анхааралд

2014.05.23

“Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам”-ыг баталлаа

2014.05.22

Банк бус санхүүгийн байгууллагын болон Хадгаламж, зээлийн хоршооны бодлогын орон тооны бус зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

2014.05.22

Тээврийн хэрэгслийн даатгалын гэрээнд заагдсан даатгалын нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах нөхцлийг танилцуулж байна

2014.05.22

Мөнгө угаах болон Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг таниулах нь сэдэвт сургалт болно

2014.05.22

Компанийн засаглалын сургагч багш нарт зориулсан ахисан түвшний сургалт болно

2014.05.22

Олон улсын мэргэжлийн илтгэгчид оролцсон хувьцаат компани болон төрийн өмчит компаниудад зориулсан компанийн засаглалын семинар болно

2014.05.20

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд оролцох брокеруудад мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох сургалтын зар

2014.05.20

Аттестатчилах сургалтын зар

2014.05.20

Сургалтын зарлал

2014.05.20

Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох сургалтын зар

2014.05.19

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдэгдэж байна

2014.05.12

“Хаалттай ХК-ийн хувьцааг бүртгэх, хадгалах, өмчлөх эрх шилжүүлэх үйл ажиллагааны журам”-ыг баталлаа

2014.05.12

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.05.12

Хөдөө аж ахуйн зуучлагч/брокер/-дын анхааралд

2014.05.12

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийг шинэчлэн баталлаа

2014.04.30

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч тусгай зөвшөөрөл бүхий зохицуулалттай этгээдээс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг нэг удаа чөлөөлөхөөр тогтов

2014.04.29

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.04.24

Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны стратеги /2012-2016/-ийн хэрэгжилтийн хэлэлцүүлэг, орон нутаг дахь төлөөлөгчдийн семинар зохион байгуулагдана

2014.04.23

Сургалтын зар

2014.04.22

Сургалтын зарлал

2014.04.21

Хувьцаат компаниудын туз-ийн гишүүдийн компанийн засаглалын сертификат олгох сургалтанд хамрагдсан байдлын судалгаа

2014.04.17

Хадгаламжийн даатгалын талаар туршлага судлав

2014.04.16

Хувьцаат компаниудын туз-ийн гишүүдийн компанийн засаглалын сертификат олгох сургалтанд хамрагдсан байдлын судалгаа

2014.04.16

“Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх нь” сэдэвт онлайн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна

2014.04.11

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.04.10

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын удирдах ажилтнуудад зориулсан хэлэлцүүлэг, сургалт зохион байгуулагдана

2014.04.10

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын удирдах ажилтнуудад зориулсан хэлэлцүүлэг, сургалт зохион байгуулагдана

2014.04.09

Сургалтын зар

2014.04.02

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан гарлаа

2014.04.02

Даатгалын салбарын олон улсын чуулга уулзалт болно

2014.03.31

Тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргасан хааб-уудын анхааралд

2014.03.31

Санхүүгийн боловсролын телевизийн олон ангит кино бүтээх студийн сонгон шалгаруулалтын зар

2014.03.28

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын анхааралд

2014.03.27

Санхүүгийн зохицуулах хороо “силикат” хк-тай холбоотой асуудлаар албан ёсны мэдэгдэл гаргаж байна

2014.03.24

Сургалтын зар

2014.03.20

Зарлал

2014.03.19

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.03.13

Сургалтын зар

2014.03.11

Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтын зарлал

2014.03.11

Даатгалын мэргэжлийн холбоодтой уулзалт зохион байгууллаа

Мэдээний архив

2019 он, 06 сар

 • Да
 • Мя
 • Лх
 • Пү
 • Ба
 • Бя
 • Ня
 •  
 •  
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  

Facebook


Twitter