2014.09.30

Нийт брокер, дилерийн компани болон бусад оролцогчдын анхааралд

2014.09.30

Уралдаант шалгаруулалт явуулах тухай

2014.09.25

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.09.25

ХАА-н биржийн арилжааны орчин дахь хуулийн этгээдүүдийн удирдлагуудад компанийн засаглалын кодексыг таниулах сургалт зохион байгуулна

2014.09.25

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудитор, үнэлгээчдэд зориулсан сургалтын зарлал

2014.09.25

Даатгалын компанид аудит хийх аудитын байгууллагын аудиторуудад зориулсан сургалтын зарлал

2014.09.18

“Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн арилжааны орчны орон тооны бус бодлогын зөвлөл” байгуулагдлаа

2014.09.18

Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлээс үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл

2014.09.18

Үнэт цаасны зах зээлд брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг нэр бүхий 13 компанийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болголоо

2014.09.17

Их Британийн Актуарын шалгалтын хуваарь гарлаа

2014.09.17

Их Британийн Актуарын шалгалтын хуваарь гарлаа

2014.09.15

Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох сургалтанд бүртгэж эхэллээ

2014.09.05

Үнэт цаасны зах зээлийн орон тооны бус бодлогын зөвлөл байгуулагдлаа

2014.09.01

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.09.01

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.09.01

“Хөрөнгө оруулалтын сангийн хяналт ба зохицуулалт” сэдэвт олон улсын сургалт зохион байгуулна

2014.08.29

Хувьцаат компаниудын хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл

2014.08.20

ХААБ-уудын анхааралд

2014.07.08

“БиДиСеК” ХК-ийн нэмж гаргаж буй хувьцааг бүртгэлээ

2014.07.07

Кастодианы үйл ажиллагааг зохицуулсан журам эцэслэн батлагдлаа

2014.07.03

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.07.02

Хөдөө аж ахуйн биржийн анхааралд

2014.06.25

Шинэчлэн баталсан Компанийн засаглалын кодексийг таниулах сургалт болно

2014.06.18

Санхүүгийн зохицуулах хороо Олон улсын үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага/IOSCO/-ын олон талт санамж бичигт гарын үсэг зурна

2014.06.17

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.06.16

ББСБ-ын удирдлагуудын анхааралд

2014.06.13

Брокерийн компаниудын анхааралд

2014.06.13

Хөрөнгө оруулагчид болон брокерийн компаниудын анхааралд

2014.06.09

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналтын зөвлөлийн гишүүн докторын зэрэг хамгааллаа

2014.06.03

Террорист этгээдийн жагсаалт, холбогдох тогтоолтой танилцана уу

2014.06.03

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-дын анхааралд /Мэдээлэл ирүүлэх тухай/

2014.05.27

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-дын анхааралд

2014.05.26

Нийт хувьцаат компанийн удирдлагуудын анхааралд

2014.05.25

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.05.23

Нийт брокер, дилерийн компаниудын удирдлагын анхааралд

2014.05.23

“Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам”-ыг баталлаа

2014.05.22

Банк бус санхүүгийн байгууллагын болон Хадгаламж, зээлийн хоршооны бодлогын орон тооны бус зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

2014.05.22

Тээврийн хэрэгслийн даатгалын гэрээнд заагдсан даатгалын нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах нөхцлийг танилцуулж байна

2014.05.22

Мөнгө угаах болон Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг таниулах нь сэдэвт сургалт болно

2014.05.22

Компанийн засаглалын сургагч багш нарт зориулсан ахисан түвшний сургалт болно

2014.05.22

Олон улсын мэргэжлийн илтгэгчид оролцсон хувьцаат компани болон төрийн өмчит компаниудад зориулсан компанийн засаглалын семинар болно

2014.05.20

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд оролцох брокеруудад мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох сургалтын зар

2014.05.20

Аттестатчилах сургалтын зар

2014.05.20

Сургалтын зарлал

2014.05.20

Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох сургалтын зар

2014.05.19

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдэгдэж байна

2014.05.12

“Хаалттай ХК-ийн хувьцааг бүртгэх, хадгалах, өмчлөх эрх шилжүүлэх үйл ажиллагааны журам”-ыг баталлаа

2014.05.12

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.05.12

Хөдөө аж ахуйн зуучлагч/брокер/-дын анхааралд

2014.05.12

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийг шинэчлэн баталлаа

Мэдээний архив

2019 он, 10 сар

НяДаМяЛхПүБаБя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Facebook


Twitter