Нэмэгдсэн: 2013-02-20 00:00:00

Монголын даатгагчдын холбоо 2013 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдөр бүх гишүүдийн ээлжилт хурлаар Холбооны Удирдах зөвлөлийн 7 гишүүн, Хяналтын зөвлөлийн 3 гишүүнийг томилж, Холбооны Ерөнхийлөгчөөр “Миг Даатгал” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Ж.Бат-Орших, Дэд ерөнхийлөгчөөр “Монре Даатгал” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал П.Ганзориг нарыг тус тус сонгосон байна.