Нэмэгдсэн: 2020-02-12 08:50:00

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны III хуралдаан болж 21 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Хуралдаанаар “Централ секюритийз ҮЦК” ХХК болон “Ард секьюритис ҮЦК” ХХК-иудад гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах брокерийн үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл, “Суварга алтай констракшн” ХХК-д хөдөө аж ахуйн биржийн зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олголоо. Мөн “Монос хүнс” ХК-ийн тусгаарлагдсан хувьцааг тусгаарлалтаас чөлөөлөв.

Хуралдаанаар “Аккаунт траст аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгож, зарим даатгалын компанийн салбар, бүтээгдэхүүнийг шинээр бүртгэх, эрх бүхий албан тушаалтныг томилох болон давхар даатгал эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, нэр бүхий иргэдийн даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг хэлэлцэж шийдлээ.

Мөн ББСБ-уудын үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг сунгах, тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох, хүчингүй болгох зэрэг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Түүнчлэн эх үүсвэр татсан ББСБ-уудын өнөөгийн байдал, эх үүсвэр татах боломж, эрх зүйн орчин, түүнд тавигдах хязгаарлалт, шаардлагууд болон бодлого, хяналт, зохицуулалтын хүрээнд шийдвэрлэх асуудлууд, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцлээ.

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

Бусад мэдээ

Нэмэгдсэн: 2020-02-21 12:06:00

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Нэмэгдсэн: 2020-02-20 10:36:00