Нэмэгдсэн: 2019-11-05 09:06:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын хөрөнгө, хохирол үнэлэгчдийн холбоотой хамтран “Даатгалын салбарын асуудал ба шийдэл: Хохирлын үнэлгээ” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна. 

Хэлэлцүүлэг нь даатгалын хохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаа, өнөөгийн байдал, хэтийн зорилго, хохирол үнэлэгчдийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд тавигдах шаардлага, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт зэрэг зэрэг сэдвийн хүрээнд явагдана.

Хэлэлцүүлэгт даатгагчийн болон хохирол үнэлэгч байгууллагуудын ажилтнууд хамрагдах юм.