Нэмэгдсэн: 2019-10-22 09:01:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо Дэлхийн банкны Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран “Эрсдэлд суурилсан хөрөнгө” сэдэвт сургалт, семинарыг 2019 оны аравдугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна. 

Сургалт нь эрсдэлд суурилсан хөрөнгө буюу тоон үзүүлэлтийн (Risk Based Capital-RBC) үнэлгээний ач холбогдол, даатгалын компаниудын эрсдэл даах хэмжээ, хөрөнгийн хүрэлцээт байдал, төлбөрийн чадвар, нөөц санг тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох болон өөрийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийн үнэлгээ (Own risk ssolvency assessment-ORSA) зэрэг сэдвийн хүрээнд явагдана.

Сургалтад даатгалын компаниудын гүйцэтгэх удирдлага, эрсдэл хариуцсан ажилтан болон актуарч нарыг оролцохыг урьж байгаа бөгөөд СЗХ-ны  daatgal@frc.mn хаягаар бүртгүүлж хамрагдах боломжтой.

Бусад мэдээ

Нэмэгдсэн: 2020-02-21 12:06:00

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Нэмэгдсэн: 2020-02-20 10:36:00