Нэмэгдсэн: 2019-02-27 07:56:00

Хөдөө, орон нутагт даатгалын төлөөлөгчийн эрх олгох сургалт явагдаж байна. Өнгөрөгч долоо хоногт эхэлсэн тус сургалт Баруун, Говийн, Хойд, Хангайн, Зүүн бүсийн аймгууд, Төв болон Дорноговь-Говьсүмбэр аймаг гэсэн долоон бүсээр зохион байгуулагдаж буй юм.

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Монголын даатгалын холбоотой мэргэжлийн оролцогчдыг сургах, дахин мэргэшүүлэх талаар хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулсан бөгөөд энэ гэрээний хүрээнд явуулж буй дээрх сургалт ирэх сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.

Сургалтаар даатгал, төрөл ангилал, тэдгээрийн онцлогийн тухай ерөнхий ойлголт мэдлэгийн зэрэгцээ даатгалын эрсдэл, түүний удирдлагын асуудлууд, Хороонд бүртгэгдсэн даатгалын бүтээгдэхүүнүүд, Монгол Улсын даатгалын хууль, эрх зүйн зохицуулалт, даатгалын төлөөлөгчид тавигдах шаардлага, гэрээний эрх зүй, бүтэц, гэрээ байгуулах арга зүй, анхаарах зүйлс зэрэг нарийвчилсан асуудлуудаар мэдлэг олгох юм.