Нэмэгдсэн: 2019-02-14 04:29:00

БНХАУ-ын даатгалын нийт үнэлгээ өнгөрөгч 2018 онд жилийн өмнөхөөсөө 66 хувиар огцом өссөнийг тус улсын Даатгалын зохицуулах хороо мэдээллээ. Энэ нь 6,897 их наяд юань буюу 1.029 их наяд ам.доллар юм. Оны эцсийн байдлаар тус улсад урт хугацааны буюу амьдралын даатгалын 94 компани, ердийн даатгалын 93, үүний дотор давхар даатгалын зургаа, нийт 187 компани үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бөгөөд эдгээр компаниудын даатгалын бүтээгдэхүүнүүдийн дотроос гэнэтийн ослын даатгалын бүтээгдэхүүнүүд нийт үнэлгээгээрээ хамгийн өндөр буюу 3,809.0 их наяд юаньд хүрсэн байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 32.8 хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Өсөлтөөр нь эрэмблэвэл, эрүүл мэнд,хүрээлэн буй орчны хамгааллын даатгалын бүтээгдэхүүнүүдийн нийт үнэлгээ 3.0 дахин өсөж, 866.1 их наяд юань болсон байна.

Салбарын хэмжээнд нийт хураамжийн орлого 3.9 хувиар, харин нөхөн төлбөрийн зардал 10 хувиар тус тус өсжээ. Нийт активын хэмжээ 2017 оныхоосоо 9.5 хувиар, тодруулбал, 18.3 их наяд юань буюу 2.74 их наяд ам.доллараар өсөж, эдийн засгийн өсөлтөд тулгуур дэмжлэг болж өгснийг Даатгалын зохицуулах хороо онцолсон байна.

 

Эх сурвалж: Xinhua news agency

Бусад мэдээ

Нэмэгдсэн: 2020-02-21 12:06:00

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Нэмэгдсэн: 2020-02-20 10:36:00