Нэмэгдсэн: 2019-02-13 02:34:00

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Компанийн тухай хууль болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-д заасны дагуу хуралдуулж, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.8-д заасан үүргийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал болон холбогдох шийдвэрийг тус Хороонд ирүүлэхдээ дараах хугацааг анхаарч ажиллана уу.

Бусад мэдээ

Нэмэгдсэн: 2020-02-21 12:06:00

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Нэмэгдсэн: 2020-02-20 10:36:00