Нэмэгдсэн: 2019-01-18 05:12:00

Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг тэлж, хаана амьдарч байгаагаасаа үл хамааран иргэд өөрт тохирсон санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хямд, шуурхай, сонголттойгоор хүртэх боломжийг өсгөх нь Хорооны бодлогын гол зорилт болохыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, доктор С.Даваасүрэн Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид (ИТХТ)-ийн дарга, Засаг дарга нарын нэгдсэн семинарт хийсэн танилцуулгадаа онцоллоо.

Тэрээр нутгийн удирдлагын тэргүүн нарт зориулан “Санхүүгийн зах зээл, өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага” сэдэвт илтгэлийг тусгайлан бэлтгэж, үүндээ орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй санхүүгийн байгууллагууд, тэдгээрийн үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр Хорооноос явуулж буй бодлогын зохицуулалтууд, ялангуяа сүүлийн жилүүдэд ихээхэн идэвхжиж буй хөрөнгийн зах зээлд орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүд болон хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар гарч буй нааштай үр дүнгүүдийн талаар танилцуулав.

Бичил санхүүгийн байгууллагуудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг тогтоохдоо Хороо хүн амын суурьшлийн ялгааг харгалзан орон нутагт, тэр дундаа сумдад харьцангуй бага байхаар заасан нь санхүүгийн хүртээмжийг тэлэхэд ач холбогдолтой юм. Даатгалын компаниудын мал, амьтны болон газар тариалангийн даатгалын бүтээгдэхүүнүүд ихээхэн төрөлжиж, уян хатан, хүртээмжтэй болсоор байгааг ч Хорооны дарга, доктор С.Даваасүрэн танилцуулгадаа дурдав. Түүнчлэн орон нутагт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй компаниудад хөрөнгийн зах зээл рүү орж ирэх, олон нийтээс хөрөнгө татаж бизнесээ өргөжүүлэх, хувьцаат компани болж засаглалаа сайжруулах хандлага илэрхий нэмэгдэж буйг тэрээр онцолж, эдгээр нааштай үр дүнг цаашид тогтвортой өсгөн нэмэгдүүлэхэд хамтран ажиллахыг ИТХТ-ийн дарга, Засаг дарга нараас хүслээ.