Нэмэгдсэн: 2018-09-07 05:53:00

Санхүүгийн хүртээмжийн нийгэмлэг (СХН, Alliance for Financial Inclusion, AFI)-ийн Дэлхийн бодлогын форум (ДБФ) энэ өдрүүдэд үргэлжилж байна. Форумын хүрээнд болсон Төр, хувийн хэвшлийн өндөр түвшний зөвлөлдөх уулзалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны Даатгалын газрын дарга М.Өлзийбат оролцлоо.

Уулзалтаар,СХН-ийн гишүүн орнууд санхүүгийн хүртээмжтэй холбоотой ямар эрсдлүүдийг тооцон ажиллах хэрэгтэй талаар болон эдгээр эрсдлүүдийг бууруулахад ямар зохицуулалт, бодлогын үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй талаар санал солилцлоо. Түүнчлэн гишүүн орнуудын хувийн хэвшлүүдийн зүгээс бодлого тодорхойлогч, зоицуулагч байгууллагуудад дэвшүүлэн тавьж буй санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаанд шаардлагатай санал, санаачилгын талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. 

Уулзалтын төгсгөлд хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, кибер аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа ямар түвшинд байх талаар санал солилцлоо. Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны энэхүү өндөр түвшний уулзалтын хүрээнд хөндөгдсөн сэдвүүдийг дүгнэн, цаашид хийх ажлуудын талаар Африкийн Эдийн засаг, судалгааны консорциумын гүйцэтгэх захирал, профессор Жугуна Дунг-У дүгнэлт илтгэл тавилаа.