Нэмэгдсэн: 2018-06-22 08:25:00

Хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэх олон улсын хөтөлбөрт Монгол Улс шалгаран оролцож буйг бид удаа дараа мэдээлж байсан билээ. ХБНГУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GIZ/, Дэлхийн манлайллын академи /GLA/ болон Хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэгч Олон Улсын байгууллага /A2II/ хамтран хэрэгжүүлж буй тус хөтөлбөрөөр даатгалын салбарын нөхцөл байдал, хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлуудыг үнэлж, боломж, арга хэрэгслүүдийг судалж тодорхойлох юм.

Тус хөтөлбөрийн олон улсын хоёр дахь удаагийн уулзалт Албани Улсын Дуррес хотноо энэ долоо хоногт боллоо. Эхний уулзалт энэ оны гуравдугаар сард Гана Улсад болсон юм.

Хөтөлбөрт шалгаран оролцож байгаа Монгол, Гана, Кени болон Албани улсуудын Үндэсний багийн гишүүд уулзалтад оролцож хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэх, зохистой зохицуулалтын орчныг бий болгох талаар тус тус санал санаачилга, сорилт туршлагыг хэлэлцэв. Манай улсын үндэсний багийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны Даатгалын газрын дарга М.Өлзийбат тэргүүлж, Монголын даатгагчдын холбоо, Монголын даатгалын зуучлагчдын холбооны төлөөллүүдийн хамт тус уулзалтад оролцлоо.

Уулзалтаар, үндэсний багууд хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг болохуйц санал, туршлагаа ярилцаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах, дэвшилтэт технологи, шийдэлд суурилсан борлуулалтын сувгийг нэвтрүүлэх, төрийн зохицуулалтыг оновчтой болгох, хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэх зураглал бий болгох зэрэг олон асуудлаар харилцан суралцав. Мөн Албани Улсын даатгалын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаатай танилцаж, мөн бизнесийн байгууллагууд, тэр дундаа жижиг, дунд бизнес, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн эрсдэл, бэрхшээл ямар байгаатай танилцан, судалж тэдгээрийг даатгалын арга хэрэгслээр бууруулах боломжийг эрэлхийлэн, санал солилцлоо.

Уулзалтаас, хүртээмжтэй даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөхцлийг уян хатан болгох, аргачлал, тооцооллыг боловсронгуй болгох, борлуулалтын сувгийг өргөжүүлэх шаардлагатайг онцолсны дээр иргэд, олон нийтийн даатгалын талаарх мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх чиглэлээр идэвхтэй ажиллах нь зүйтэйг тэмдэглэв.