Нэмэгдсэн: 2018-05-31 02:43:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо гавъяаны амралтандаа сууж буй ахмад настнуудтайгаа тогтмол харилцаатай байж, тэднээс залуу үеийнхэндээ мэдлэг, туршлагыг нь өвлүүлэх, нийгмийн асуудал болон эрүүл мэндэд нь анхаарч, тусалж дэмжих үүднээс төрөл бүрийн ажлыг хийж байна.

Настнууддаа чиглэсэн ээлжит ажлынхаа хүрээнд Хороо Улсын Хоёрдугаар эмнэлэгтэй хамтран ахмадуудаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт Хорооны Ахмадын зөвлөлийн 12 настан хамрагдсан бөгөөд тэдний эрүүл мэнд, биеийн ерөнхий үзүүлэлтүүд сайн гарлаа.