Нэмэгдсэн: 2018-05-29 03:24:00

“Даатгалын болон мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-д заасан шаардлагыг хангасан “Асимон брокерс”, “Ковер хилл”, “Си Эн Эн Икс” ХХК-уудыг давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгжийн бүртгэлд бүртгэлээ.

Ингэснээр Давхар даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий компаний тоо долоо болж байна.