Нэмэгдсэн: 2018-03-28 09:05:00

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зохион байгуулах үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудитор, үнэлгээчдэд зориулсан төрөлжсөн сургалтын бүртгэл 2018 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр хүртэл явагдаж байна.  

Сургалтад зөвхөн хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, мэргэшсэн нягтлан бодогчийн гэрчилгээ, аудит болон баталгаажуулах үйлчилгээ эрхлэх эрхийн батламжтай этгээд хамрагдах бөгөөд дараах баримт бичгийг бүрдүүлж Хорооны Үнэт цаасны газарт ирүүлнэ үү. Үүнд:

  • Сургалтад хамрагдахыг хүссэн өргөдөл, анкет
  • Иргэний  үнэмлэхийн хуулбар
  • Дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
  • Тухайн чиглэлээр авсан тусгай зөвшөөрөл, батламжийн хуулбар
  • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт /250,000 төгрөг/
  • 1 хувь цээж зураг /3*4 хэмжээтэй/

 Хүлээн авагч банк:                        Төрийн сан
 Хүлээн авагч байгууллага:           Санхүүгийн зохицуулах хороо
 Дансны дугаар:                               100900025402
 Гүйлгээний утга:                            Үнэт цаасны зах зээлийн төрөлжсөн сургалтын төлбөр, нэр, регистрийн дугаар

 

 

Өргөдөл, актетыг татаж авах эндээс татаж авна уу.  

 

                         Сургалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг жич зарлах болно.

                                   Лавлах утас: 51-261893