Нэмэгдсэн: 2018-01-29 16:52:00

Сургалтын нэр:                     Даатгалын зуучлагчийн сургалт

Сургалтын хугацаа:              2018 оны 02 дугаар сарын 7-9-ны өдрүүдэд

Сургалтын бүртгэл:

Бүртгэлийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдрөөс 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл Санхүүгийн зохицуулах хорооны 208 тоотод бүртгэнэ. Лавлах утас: 261672.

 Бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:

  • Цахим иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт
     Сургалтын төлбөр:              125,000 төгрөг бөгөөд доорхи дансанд шилжүүлнэ


Хүлээн авагч банк:                Төрийн сан
Хүлээн авагч байгууллага:    Санхүүгийн зохицуулах хороо
Дансны дугаар:                      100900025402
Гүйлгээний утга:                    Даатгалын зуучлагчийн сургалтын төлбөр, овог, нэр
 

  • 1 хувь цээж зураг /3х4 хэмжээтэй/

Даатгалын зуучлагчийн сургалтанд оролцож, заасан сургалтын цагийг хангасан иргэдээс шалгалт авч, тэнцсэн бол гэрчилгээ олгоно.