Нэмэгдсэн: 2017-12-28 11:46:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо ББСБ-уудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг Улаанбаатар хотод 2.5 тэрбум төгрөг, Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Дархан-Уул аймгийн Дархан сумдад 600 сая төгрөг, бусад аймаг, сумдад 200 сая төгрөг байхаар нэмэгдүүлэн тогтоож, уг шийдвэр гарахаас өмнө ажиллаж байсан байгууллагуудыг 2017-2021 он хүртэл дөрвөн жилийн хугацаанд үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх хуваарийг баталсан. Хорооны энэ оны тавдугаар сарын 91 тоот тогтоолоор батлагдсан тус хуваариар 2018 оны хоёрдугаар сарын 10 гэхэд нийслэлийн ББСБ-ууд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө 1.0 тэрбум, Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Дархан-Уул аймгийн Дархан сумынх 250 сая, бусад аймаг, сумдынх 70 сая төгрөгт хүргэсэн байх учиртай.

Банк бус санхүүгийн зах зээлийг бэхжүүлэх, чадавхжуулах, мэргэжлийн болгох, компанийн засаглалыг сайжруулах, үүсэж болзошгүй улс төр, эдийн засаг, санхүүгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх болон хөрөнгө оруулалтыг өсгөхөд чиглэсэн Хорооны бодлогын дагуу энэ салбарт бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд хувь хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, бүтэц, бүрэлдэхүүнээ өөрчлөн сайжруулах, үйл ажиллагаагаа тэлэх ажлыг тасралтгүй хийж байна.

Хороо ББСБ-уудын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах асуудлыг нэг бүрчлэн хянаж, түргэн шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж байна. Энэ оны 11, 12 дугаар сард бүртгэл болон бүтэц, бүрэлдэхүүн, хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулсан ББСБ-уудыг танилцуулж байна.

ББСБ нэр

Огноо

Тушаал №

Тушаалын агуулга

1

Тэнүүн капитал групп

2017.11.06

№473

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

2

Вишнфанд

2017.11.06

№474

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

3

Эф эс өү эс

2017.11.06

№475

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

4

Лэндмн

2017.11.13

№479

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

5

Бид финанс

2017.11.13

№480

Салбар байгуулах

6

Актив моргэйж фанд

2017.11.13

№481

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

7

Бид финанс

2017.11.13

№482

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

8

Монгол факторинг

2017.11.13

№483

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

9

Ачит капитал

2017.11.13

№484

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

10

Инвескор

2017.11.13

№485

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

11

Танил групп

2017.11.13

№486

Оноосон нэр өөрчлөх

12

Тунамал капитал

2017.11.13

№487

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

13

Файнаншил траст

2017.11.13

№488

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

14

Жисаса

2017.11.13

№489

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

15

Бэрс финанс

2017.11.20

№495

Салбар байгуулах

16

Сити инвест

2017.11.21

№499

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

17

Гео финанс

2017.11.21

№500

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

18

Гео финанс

2017.11.21

№501

Оноосон нэр өөрчлөх

19

Паблик кредит

2017.11.21

№502

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

20

Паблик кредит

2017.12.01

№508

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

21

Лет форекс

2017.12.01

№509

Оноосон нэр

22

Есөн шижир инвест

2017.12.01

№510

Салбар байгуулах

23

Нимон эй би

2017.12.01

№511

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

24

Файнаншил трипл групп

2017.12.01

№512

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

25

Сэкюр финанс

2017.12.01

№513

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

26

Жисаса

2017.12.01

№514

Оноосон нэр

27

Тэнгэрийн цагаан дэглий

2017.12.01

№515

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

28

Ахим

2017.12.01

№516

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

29

Зуун дэлгэрэх

2017.12.18

№524

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

30

Хай бриж кредит

2017.12.18

№525

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

31

Дижитал маркет

2017.12.18

№526

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

32

Хаан кредит

2017.12.18

№527

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

33

Тэгш даян капитал

2017.12.19

№528

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

34

Онунфанд

2017.12.19

№529

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх

35

Онунфанд

2017.12.19

№530

Оноосон нэр

36

Бид финанс

2017.12.27

№535

Салбар байгуулах

37

Монголиан мортгэйж фанд

2017.12.27

№537

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

38

Бүрэн капитал

2017.12.27

№538

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

39

Нэт капитал финанс корпораци

2017.12.27

№539

Салбар байгуулах

40

Лэндмн

2017.12.27

№540

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлэх