Нэмэгдсэн: 2017-12-12 17:28:00

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт болон Монголын хуульчдын холбоотой хамтран өнгөрөгч долоо хоногт зохион байгуулсан үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудиторуудын шалгалтын дүн гарлаа. Сургалтад хамрагдсан 51 аудитор, хуульчаас 48 нь шалгалтад хамрагдаж, тэдгээрээс 31 аудитор, дөрвөн хуульч тэнцсэн байна.

"Үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудиторуудад зориулсан төрөлжсөн сургалт"-ын шалгалтын дүн

 

Код

Тэнцсэн эсэх

1

17120801

Тэнцсэн

2

17120805

Тэнцсэн

3

17120808

Тэнцсэн

4

17120809

Тэнцээгүй

5

17120811

Тэнцээгүй

6

17120812

Тэнцээгүй

7

17120813

Тэнцээгүй

8

17120814

Тэнцсэн

9

17120816

Тэнцсэн

10

17120826

Тэнцээгүй

11

17120828

Тэнцсэн

12

17120829

Тэнцээгүй

13

17120830

Тэнцээгүй

14

17120832

Тэнцсэн

15

17120833

Тэнцсэн

16

17120834

Тэнцээгүй

17

17120835

Тэнцсэн

18

17120840

Тэнцсэн

19

17120841

Тэнцсэн

20

17120844

Тэнцээгүй

21

17120846

Тэнцсэн

22

17120847

Тэнцсэн

23

17120849

Тэнцээгүй

24

17120852

Тэнцсэн

25

17120854

Тэнцсэн

26

17120855

Тэнцсэн

27

17120858

Тэнцсэн

28

17120864

Тэнцсэн

29

17120865

Тэнцээгүй

30

17120866

Тэнцсэн

31

17120872

Тэнцсэн

32

17120874

Тэнцсэн

33

17120876

Тэнцсэн

34

17120877

Тэнцсэн

35

17120878

Тэнцсэн

36

17120880

Тэнцсэн

37

17120885

Тэнцсэн

38

17120887

Тэнцсэн

39

17120889

Тэнцсэн

40

17120890

Тэнцсэн

41

17120893

Тэнцээгүй

42

17120897

Тэнцээгүй

43

17120898

Тэнцсэн

44

17120899

Тэнцсэн

45

Хууль 1

Тэнцсэн

46

Хууль 2

Тэнцсэн

47

Хууль 3

Тэнцсэн

48

Хууль 4

Тэнцсэн