Нэмэгдсэн: 2017-11-24 17:08:00

Сургалтын нэр:    Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитор, хуульч, үнэлгээчинд зориулсан сургалт

Сургалтын хугацаа:  2017 оны 11 дүгээр сарын 27-30-ны өдрүүдэд 09:00-17:00 цагт

Сургалт болох газар:  Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтийн байрны 401 тоот танхимд