Нэмэгдсэн: 2017-06-05 12:51:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын болон Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институттэй хамтран үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх аудитор, үнэлгээчин, хуульчдад зориулсан төрөлжсөн сургалт, шалгалтыг өнгөрсөн долоо хоногт зохион байгууллаа. Тавдугаар сарын 29-нөөс зургадугаар сарын 2-нд нийт таван хоног үргэлжилсэн эрх олгох сургалтад нийт 39 иргэн хамрагдаж, эцсийн шалгалтад орсноос 21 нь шалгалтаа амжилттай өгч тэнцлээ. Шалгалтын оноог танилцуулж байна.

 

Үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх аудитор, үнэлгээчин, хуульчдад зориулсан төрөлжсөн сургалтын

шалгалтын дүн

2017.06.05

 

Код

Оноо

Тэнцсэн эсэх

0401

36

Тэнцсэн

0402

33

Тэнцсэн

0403

31

Тэнцсэн

0501

34

Тэнцсэн

0502

34

Тэнцсэн

0503

42

Тэнцсэн

0504

40

Тэнцсэн

0505

29

Тэнцээгүй

0506

31

Тэнцсэн

0507

30

Тэнцсэн

0508

35

Тэнцсэн

0601

29

Тэнцээгүй

0602

30

Тэнцсэн

0603

33

Тэнцсэн

0604

39

Тэнцсэн

0605

34

Тэнцсэн

0607

39

Тэнцсэн

0608

43

Тэнцсэн

0609

42

Тэнцсэн

0610

33

Тэнцсэн

0611

31

Тэнцсэн

0612

28

Тэнцээгүй

0613

22

Тэнцээгүй

0614

25

Тэнцээгүй

0615

29

Тэнцээгүй

0616

29

Тэнцээгүй

0617

29

Тэнцээгүй

0618

28

Тэнцээгүй

0619

28

Тэнцээгүй

0620

28

Тэнцээгүй

0621

25

Тэнцээгүй

0622

30

Тэнцсэн

0623

26

Тэнцээгүй

0624

29

Тэнцээгүй

0625

25

Тэнцээгүй

0626

23

Тэнцээгүй

0627

20

Тэнцээгүй

0628

26

Тэнцээгүй

0629

32

Тэнцсэн