Нэмэгдсэн: 2015-04-01 01:59:35

Мөн уг толийг сонирхсон иргэдэд  цахим хэлбэрээр харах боломжийг олгон Хорооны цахим хуудасны (www.frc.mn) Эрх зүйн акт, Нэр томьёо хэсэгт байршуулжээ.

 

 

Эх сурвалж: www.news.mn

Бусад мэдээ