Нэмэгдсэн: 2015-03-30 02:30:20

 

Энэхүү хурлыг хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчдийн итгэх итгэл алдарсантай холбоотойгоор, нөгөөтэйгүүр ХК-иуд ил тод мэдээлэхгүй, хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах тал дээр дорвитой ажил хийхгүй байгаагаас хувьцаа худалдаж авах, хөрөнгө оруулалт хийх сонирхол буурсантай холбоотойгоор зохион байгуулсан байна.

Хувьцаа эзэмшигчид нь өөрсдийн эрх, үүргийг сайн мэддэггүйг, хувьцаа эзэмшиж байгаа компанийн талаарх мэдээлэл хомс, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэрхэн яаж оролцох талаар  туршлага тааруу байдаг гэнэ.

 

 

Дэлгэрэнгүйг энд дарж уншина уу. 

Бусад мэдээ