Нэмэгдсэн: 2015-03-25 05:41:46

Уг дүрмийг Хорооны хуралдаанаар шинэчлэн баталлаа. Учир нь дүрмийн зарим зүйл заалт оновчгүй томьёологдсон, мөн Хорооны зохицуулалтын хүрээнд шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан шинэчлэн батлах шаардлага тулгараад байсан юм.

Дүрэм шинэчлэн батлагдсанаар байнгын ажиллагаатай “Улсын байцаагчийн зөвлөл” ажиллахаар боллоо. Мөн хууль, эрх зүйн уялдаатай нэр томьёоны тайлбар оруулж, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийг шинэчилсэн ач холбогдолтой шинэчлэлт боллоо. 

 

Эх сурвалж: www.news.mn

Бусад мэдээ