Нэмэгдсэн: 2016-10-17 13:47:00

 

Санхүүгийн зохицуулах хороо банкнаас бусад санхүүгийн зах зээл буюу үнэт цаас, даатгал, банк бус санхүүгийн зах зээл болон хадгаламж зээлийн хоршоодын 2016 оны хоёрдугаар улирлыг тоймыг нэгтгэн гаргалаа. Тоймд салбаруудын үндсэн үзүүлэлтүүдийг 2015 оны эхний хагас жил болон жилийн эцсийн үзүүлэлтүүдтэй харьцуулж, гарсан өөрчлөлтүүдэд үнэлэлт, дүгнэлт өгсөн байна.
Тоймыг Энд дарж татаж авна уу.

Бусад мэдээ