Нэмэгдсэн: 2014-12-08 03:39:36

Үнэт цаасны зах зээлийг дэмжих, идэвхжүүлэх зорилгоор эрсдэл багатай бүтээгдэхүүн болох Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл буюу бонд “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-иар дамжуулан арилжаалагдаж эхэлсэн. Үүнтэй холбогдуулан уг арилжаанд оролцох иргэд, хөрөнгө оруулагчдад зуучлагч байгууллагын асуудлыг хэлэлцэж Санхүүгийн зохицуулах хорооноос нэр бүхий 11 арилжааны банкинд олгосон. Мөн “Харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл”-ийг хүчингүй болгох нь зүйтэй тухай зөвлөмжийг гаргалаа. Санхүүгийн зохицуулах хороо уг тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоход иргэд, хөрөнгө оруулагчид өөрийн брокероор дамжуулан Засгийн газрын өрийн хэрэгслийг худалдан авах боломжтой болох юм.

 

Эх сурвалж: www.radio2.mnb.mn