Нэмэгдсэн: 2014-12-08 03:38:27

Энэхүү сургалтыг Люксембургийн АTTF байгууллагын сургагч багш ноён Кристофе Крокет удирдан явууллаа. Уг сургалт нь СЗХ-ны мэргэжилтнүүдийг болон уг зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчдыг чадавхжуулах зорилготой явагдсан ба БСА нь мэргэжлийн институцийн хувьд зохион байгуулалт, ложистикийн ажлыг гүйцэтгэлээ.

Сургалтад идэвх, санаачлагатай хамрагдсан оролцогчиддоо баярлалаа.

 

Эх сурвалж: Банк санхүүгийн академи