Нэмэгдсэн: 2014-12-04 06:34:45

Тэднийг бий болгох нарийвчилсан зохицуулалт бүхий гол хууль нь батлагдсан. Энэ хуулийг дагаж гарах олон дүрэм, журам бий. Тухайлбал, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийг бүртгэх, зөвшөөрөл олгох, хамтын болон хувийн хөрөнгө оруулалтын сан үүсгэн байгуулах, бүртгэх болон нэгж эрхээ зарахтай холбоотой гээд олон харилцааг зохицуулсан журам гарах ёстой байсан. Тэдгээр журмыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл, одоо ямар нэгэн сан байгуулахад хууль, эрх зүй, дүрэм журмын талаас бүрэн боломжтой гэсэн үг. Хөрөнгө оруулалтын сан бас онцлогтой. Тодорхой мэргэжлийн менежментийн компани хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах учиртай. Хөрөнгөө кастодиан банкинд хадгалуулдаг, хөрөнгө оруулалтын бодлоготой байдаг. Хаалттай, нээлттэй аль ч хэлбэрээр байгуулж болно гэж хуульд тусгасан байгаа. Хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш хөрөнгө оруулалтын менежментийн хоёр компани Монголд тусгай зөвшөөрөл аваад байна.

 

 

Үргэлжлэлийг энд дарж үзнэ үү.