Нэмэгдсэн: 2016-07-07 12:48:00
Хорооны 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 418 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам"-ын 3.8-д "Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компани нь төлбөрийн чадварын үзүүлэлтийн тайлан болон санхүүгийн тайланг цаасан болон цахим хэлбэрээр дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ" гэж, Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн зааврын 1.8-д "Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор холбогдох тодруулгын хамт бичгээр болон цахим хэлбэрээр Хороонд ирүүлнэ" гэж тус тус заасан.
 
Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоотой хамтран хийсэн газар дээрх үзлэг, Хороо, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК хамтран 4 дүгээр сард зохион байгуулсан сургалтаар үнэт цаасны компаниудад тусгайлан нээсэн цахим шуудангийн хаягуудыг, нууц үгтэй нь танилцуулсан билээ.
 
2016 оны 02 дугаар улирлаас үнэт цаасны компаниудын санхүүгийн тайлан болон Хорооны 2013 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 457 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн журам"-д заасан мэдээллүүдийг цахимаар буюу вебээр авахаар болсон тул та бүхэн доор дурдсан цахим хаягаар нэвтэрч холбогдох мэдээллүүдийг бөглөнө үү. www.frc.mn>>цахим тайлан>>вебээр дараах замын дагуу нэвтрэх нэр /компанийн регистрийн дугаар/, нууц үг /цахим шуудангийн хаяг руу нууц үгийг илгээнэ эсхүл утсаар асууна уу/-ийг оруулан нэвтэрнэ үү. 
 
Холбогдох утас:70117097, 95549595 
Хянан шалгагч: Т.Ичинноров
 
Жич: Холбогдох журам болон цахим хаягийн мэдээллийг доор оруулав.
Энд дарж журамтай танилцана уу
 
Код Үнэт цаасны компанийн нэрс Цахим шуудангийн хаяг Өгсөн Регистрийн дугаар
1 APS Азиа Пасифик секьюритис   aps.frc.mgl@gmail.com + 2005921
2 ITR Ай трейд  itr.frc.mgl@gmail.com + 5454581
3 ALTN Алтан хоромсог   altn.frc.mgl@gmail.com + 2030055
4 ARGB Аргай бэст   argb.frc.mgl@gmail.com + 2071649
5 ARD Ард капитал групп   ard.frc.mgl@gmail.com + 5183855
6 MNET Ард секьюритиз   mnet.frc.mgl@gmail.com + 2111063
7 ACE АСЕ энд Т Капитал   ace.frc.mgl@gmail.com + 5003164
8 BATS Батс   bats.frc.mgl@gmail.com + 2027542
9 BBSS Би Би Эс Эс  bbss.frc.mgl@gmail.com + 5463785
10 BDSC БиДиСек  ХК bdsc.frc.mgl@gmail.com + 2052482
11 BLMB Блүмсбюри секьюритис   blmb.frc.mgl@gmail.com + 5139104
12 BLAC Блэкстоун интернэйшнл   blac.frc.mgl@gmail.com + 5457637
13 BSK Блюскай секьюритиз  ХК bsk.frc.mgl@gmail.com + 2057816
14 BULG Булган брокер   bulg.frc.mgl@gmail.com + 2008157
15 BUMB Бумбат-Алтай   bumb.frc.mgl@gmail.com + 2087103
16 GAUL Гаүли   gaul.frc.mgl@gmail.com + 5217962
17 GATR Гацуурт трейд   gatr.frc.mgl@gmail.com + 5464072
18 GNDX Гендекс   gndx.frc.mgl@gmail.com + 2111411
19 GNN Говийн ноён нуруу  gnn.frc.mgl@gmail.com + 3620689
20 GLMT Голомт секюритиз   glmt.frc.mgl@gmail.com + 5481589
21 GDEV Гранд девелопмент   gdev.frc.mgl@gmail.com + 5455022
22 GDSC Гүүдсек   gdsc.frc.mgl@gmail.com + 5208173
23 DRBR Дархан брокер   drbr.frc.mgl@gmail.com + 2024144
24 DCF Ди Си Эф  dcf.frc.mgl@gmail.com + 5176204
25 DELG Дэлгэрхангай секюритиз   delg.frc.mgl@gmail.com + 2785315
26 BZIN Дэү Секьюритис Монгол   bzin.frc.mgl@gmail.com + 5476135
27 ECM Евразиа капитал холдинг ХК ecm.frc.mgl@gmail.com + 2032465
28 ZRGD Зэргэд   zrgd.frc.mgl@gmail.com + 2041545
29 ZGB Зэт жи би   zgb.frc.mgl@gmail.com + 5469112
30 ZEUS Зюс капитал  zeus.frc.mgl@gmail.com + 5137314
31 CAPM Капитал маркет корпораци   capm.frc.mgl@gmail.com + 5448565
32 LFTI Лайфтайм инвестмент   lfti.frc.mgl@gmail.com + 5186285
33 MSDQ Масдак   msdq.frc.mgl@gmail.com + 2786486
34 MONG Монгол секюритиес ХК mong.frc.mgl@gmail.com + 2587904
35 MSEC Монсек   msec.frc.mgl@gmail.com + 2016869
36 MERG Мэргэн санаа   merg.frc.mgl@gmail.com + 2081911
37 NOVL Новел инвестмент   novl.frc.mgl@gmail.com + 5436117
38 NSEC Нэйшнл сэкюритис   nsec.frc.mgl@gmail.com + 5103037
39 UNDR Өндөрхаан инвест   undr.frc.mgl@gmail.com + 2561077
40 SANR Санар   sanr.frc.mgl@gmail.com + 2088991
41 SECP Сикап   secp.frc.mgl@gmail.com + 5462118
42 STIN Стандарт инвестмент   stin.frc.mgl@gmail.com + 5444381
43 TABO Таван богд   tabo.frc.mgl@gmail.com + 2003678
44 TTOL Тавантолгой хишиг  ttol.frc.mgl@gmail.com + 5453283
45 TDB Ти Ди Би Капитал   tdb.frc.mgl@gmail.com + 5251494
46 TCHB Тулгат чандмань баян   tchb.frc.mgl@gmail.com + 4000471
47 TNGR Тэнгэр капитал   tngr.frc.mgl@gmail.com + 5157234
48 FINL Финанс линк групп  finl.frc.mgl@gmail.com + 5182328
49 FRON Фронтиер   fron.frc.mgl@gmail.com + 5127505
50 HUN Хүннү Эмпайр   hun.frc.mgl@gmail.com + 4246756
51 MIBG Эм Ай Би Жи   mibg.frc.mgl@gmail.com + 5213487
52 MICC Эм Ай Си Си  micc.frc.mgl@gmail.com + 5011558
53 MWTS Эм Даблью Ти Эс   mwts.frc.mgl@gmail.com + 5318122
54 SGC Эс Жи Капитал   sgc.frc.mgl@gmail.com + 5404045
55 FCX Эф Си Икс   fcx.frc.mgl@gmail.com + 5173701

 

Энд дарж журам татаж авна уу!