Нэмэгдсэн: 2014-12-01 02:47:30

Амьдралын даатгал нь хүний амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэл тохиолдсон үед даатгуулагчийн орлогыг тасалдалгүй байлгах, улмаар тэдний гэр бүлийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг баталгаажуулдаг. Мөн хувь хүн болоод нийгмийн өмнө тавигдсан зорилгод хүрэхэд шаардлагатай мөнгөн хуримтлалыг бий болгох хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл гэж амьдралын даатгалыг тодорхойлж болох юм.

Амьдралын даатгал нь урт хугацаанд зөвхөн хүний амь нас, эрүүл мэнд, амьдралтай холбогдсон даатгалуудыг хийдгээрээ, ирээдүйд тохиолдох тодорхой эрсдэлийг даатгадагаараа ердийн даатгалаас ялгаатай.

Үргэлжлэлийг энд дарж уншина уу.