Нэмэгдсэн: 2015-09-21 15:57:00

САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 2015 ОНЫ II УЛИРЛЫН НЭГДСЭН ТОЙМ
/Банкнаас бусад салбар/

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргадаг банкнаас бусад санхүүгийн зах зээлийн хоёр дугаар улирлын тойм  гарлаа. Энэхүү тойм мэдээллээс 2015 оны Монгол Улсын макро эдийн засаг, санхүүгийн орчин,  үнэт цаасны зах зээлийн тойм, даатгалын салбарын тойм, бичил санхүүгийн салбарын тойм, зохицуулалтын салбаруудын эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөлөл, үнэт цаас, даатгал, бичил санхүүгийн салбарт цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, зохицуулалтын талаарх мэдээллийг авч болох юм.Тойм мэдээлэлтэй танилцахыг хүсвэл   /uploads/news/files/2015_2_qrtr_Quarterly_market_overview_2015_9_14%20(1).pdf

линкээр дамжин үзнэ үү.

 

 

 

Бусад мэдээ