Нэмэгдсэн: 2014-11-14 04:45:47

 Чуулга уулзалтын гол зорилго нь салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт, хяналт зохицуулалт, хөрөнгө оруулагч, харилцагчдын эрх ашгийг хамгаалах, тэдний боловсролыг дээшлүүлэх талаар болон салбарын хүрээнд тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар хэлэлцэж нэгдсэн зөвлөмж гаргах юм.

Энэхүү чуулга уулзалт нь салбаруудын  бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний  уялдааг хангах, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, банкнаас бусад санхүүгийн салбарыг өсөлтийг хангах, төрийн болоод төрийн бус байгууллагуудын харилцаа холбоог бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдол болно гэж  салбарынхан үзэж байна. 

Чуулга уулзалтын хөтөлбөрийг энд дарж үзнэ үү. 

 

www.news.mn